FORGOT YOUR DETAILS?

Corporate communication

two-cents-corporate-communication

Two cents begeleidt zijn klanten in het opstellen en uitwerken van corporate actieplannen. Corporate communicatie bevordert het beeld van een bedrijf of een organisatie bij zijn klanten en partners en richt zich tot openbare instellingen en overheden, terwijl klassieke merkcommunicatie eerder producten en diensten aanprijst. Naast perscommunicatie, omvat het strategische communicatie, crisiscommunicatie, mediatraining en communicatie gelinkt aan bepaalde evenementen.

Corporate communicatie

Two cents helpt het imago van zijn klanten te versterken. Dankzij bedrijfsberichten en communicatieacties kunnen we de naamsbekendheid van onze klanten vergroten. Getuigenissen, succesverhalen, focus op de waarden van het bedrijf, op het management en de kwaliteit van de producten zijn invalshoeken voor dit type communicatie. Met een-op-een interviews met de CEO of de woordvoerder plaatsen we een bedrijf en zijn knowhow extra in de kijker.

Crisiscommunicatie

Crisiscommunicatie biedt de nodige tools om, bij voorkeur preventief en ongeacht de aard van de situatie, de communicatie onder controle te houden en het bedrijf te beschermen tegen reputatieschade. Een duidelijke Q&A rond verschillende thema’s en een mediatraining om gepast op alle vragen te kunnen antwoorden, zijn hier van groot belang. De woordvoerder of communicatieverantwoordelijke wordt zo optimaal mogelijk voorbereid.

Media training

Onze mediatraining is een praktische opleiding die woordvoerders (met een permanente of tijdelijke functie) of personen die het woord voeren namens het bedrijf, een duidelijk beeld van het Belgische medialandschap en van de wereld van de journalist geeft. Deze training stoomt hen klaar om de geschreven pers, radio en televisie gepast te woord te staan en presentaties en spontane interventies tot een goed einde te brengen. Deze praktische opleiding wordt op een interactieve manier gegeven met hoofdzakelijk oefeningen voor de camera.

Communicatiestrategie

Two cents helpt zijn klanten altijd om een strategisch communicatieplan op te stellen dat creatief is en in termen van budget en planning realistisch is. Daarvoor moeten van bij het begin een aantal zaken voorhanden zijn:

  • Een duidelijke uitgangspositie
  • Een helder omschreven boodschap
  • De identificatie van de woordvoerders
  • Een duidelijke visie van de media waarin de informatie zou kunnen verschijnen
  • De afbakening van de termijn en de doelstelling
  • De identificatie van de doelgroep
  • - Evaluatie-instrumenten om de respons in de media na te gaan

Verschillende merken zijn
al overtuigd

TOP